Tutor Pedagògic

El tutor pedagògic és un psicòleg qualificat que després d’una prèvia observació de la situació natural a tractar, realitza una anàlisi del context i de les parts implicades per a poder oferir pautes i eines de maneig.Els seus objectius estan orientats a la modificació de conductes disruptives que afecten a l’estudi i / o a les dinàmiques familiars.

El tutor pedagògic treballa en les dificultats de l’estudi de forma personalitzada i adaptada a cada cas, dotant d’eines, que no sols serviran en el moment actual, sinó en tota la carrera acadèmica.

Reforça els hàbits d’aprenentatge i treballa la concentració, la memòria, l’organització (espacial i temporal) amb la finalitat d’optimitzar el rendiment de les hores d’estudi.

Enfocat a nens i adolescents amb dificultats acadèmiques i/o de relació amb la família, el tutor pedagògic treballa en dues línies totalment compatibles entre si.

 

Els trastorns de l’Aprenentatge es defineixen com a dificultats, inesperades, específiques i persistents per a l’adquisició d’un aprenentatge, malgrat un nivell d’intel·ligència i oportunitats socioculturals adequades.

Els principals trastorns són: Dislèxia, Discalcúlia, Disgrafia, Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, Trastorn de l’Espectre Autista i Discapacitat intel·lectual.

 

Davant aquesta mena de trastorns la intervenció d’un tutor pedagògic és fonamental.

 

 

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882