Tutor Pedagògic

Enfocat a nens i adolescents amb dificultats acadèmiques i/o de relació amb la família, el tutor pedagògic treballa en dues línies totalment compatibles entre si:

El tutor pedagògic és un psicòleg qualificat que, després d’una observació de la situació natural a tractar, realitza una anàlisi del context i de les parts implicades per tal de poder oferir pautes i eines d’afrontament. Els seus objectius estan orientats a la modificació de conductes disruptives que afecten la dinàmica familiar.

El tutor pedagògic és un psicòleg qualificat que treballa les dificultats en l’estudi de manera personalitzada i adaptada a cada cas, donant eines que no nomès serviran en el moment actual si no en tota la carrera acadèmica.
Reforça els hàbits d’aprenentatge i treballa la concentració, la memòria, l’organització (espaial i temporal) amb la finalitat d’optimitzar el rendiment de les hores d’estudi.

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882