Trastorns de la conducta Alimentària

Un Trastorn de la Conducta Alimentària és una malaltia mental greu, que afecta milions de persones en el món. En aquesta mena de trastorns estan implicats tant factors biològics, psicològics, com a socioculturals. Tots els tipus de TCA es caracteritzen per una conducta alterada enfront de la ingesta alimentària.

Els principals trastorns de la conducta alimentària són: anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa, trastorns per afartament i trastorns de conducta alimentària no especificats.

CAUSES:

Els trastorns de conducta alimentària són malalties multicaules; existeixen diferents factors de risc (individuals, familiars i socials) que apareixen en major o menor mesura.

El perfeccionisme i l’acte exigència, sovint, apareixen en quadres d’anorèxia nerviosa.

La impulsivitat és un factor característic de les persones que sofreixen bulímia nerviosa

Practicar determinats esports i professions en les quals el pes, l’alimentació i la disciplina són aspectes rellevants, suposa un major risc de sofrir un trastorn d’aquest tipus.

Les situacions estressants: malalties, morts pròximes, ruptures sentimentals, etc, combinades amb els factors anteriorment citats poden contribuir en el desenvolupament d’un trastorn de conducta alimentari.

CARACTERÍSTIQUES:

Els trastorns de la conducta alimentària es caracteritzen per alteracions en el comportament, en el pensament i en les emocions relacionades amb l’alimentació, la imatge corporal i l’autoestima, i que repercuteixen en l’estat físic i psicològic de la persona que els pateixen.

Una característica habitual és la falta de consciència de malaltia, i per tant, la falta de motivació en la recuperació.

SÍMPTOMES

Símptomes cognitius- Pensament distorsionat en relació al cos i al pes. /  Vinculació de l’autoestima amb el fet d’estar prim. /  Disminució de l’atenció, la concentració i la memòria.

Símptomes emocionals-    Irritabilitat i Inestabilitat emocional. /  Estat d’ànim depressiu. /  Augment dels nivells d’ansietat.   

Símptomes conductuals-  Canvi a les relacions afectiu-sexuals.  /  Excuses constants per a evitar menjar.  /  Conductes purgatives

Abús de l’ús de la bàscula per a controlar el pes.  /  Impulsivitat i agressivitat  /  Relacions socials pobres.

Símptomes físics- Pèrdua progressiva de pes i/o oscil·lacions brusques en el mateix. / Pal·lidesa o despigmentació de la pell. /  Caiguda del cabell. / Pèrdua o irregularitat menstrual. /  Feblesa física.  /  Restrenyiment.  /  Pèrdua de l’esmalt dental.

Els trastorns de la conducta alimentària són malalties greus que requereixen un tractament multidisciplinari i psicoterapèutic especialitzat. El paper de la família, en coordinació amb els professionals té un paper fonamental en la recuperació del pacient. Una família ben assessorat ajudarà molt millor al malalt.

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882