Trastorns Psicòtics

Els trastorns psicòtics són aquells que tenen com a característica definitòria, la pèrdua dels límits del si mateix i de l’avaluació de la realitat, podent existir, d’aquesta manera, al·lucinacions, idees delirants, comportament desorganitzat o catatònic, trastorns del pensament o del llenguatge.

 

En Presència activa ajudem a la persona que sofreix el trastorn a través de les següents línies terapèutiques:

-Seguiment i control de la medicació prescrita per al tractament del trastorn

-Acompanyament en l’acceptació de la malaltia i en la millora de l’autonomia del pacient.

-Suport en el desenvolupament d’habilitats socials per a establir una xarxa de suport estable

-Recuperació, en la mesura que sigui possible, de les activitats prèvies al desenvolupament del trastorn.

-Desenvolupament de noves activitats adaptades a la nova realitat de la persona.

-Ajuda per a la detecció de senyals de la presència d’un nou brot, abordant la situació i minimitzant el risc de nous ingressos hospitalaris.

 

Alguns dels trastorns psicòtics més coneguts són:

Esquizofrènia

Trastorn esquizoafectiu

Trastorn delirant

Trastorn psicòtic breu

Trastorn psicòtic compartit

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882