Rehabilitació Cognitiva

Creem un programa d’estimulació, que potencïi la conservació i el manteniment d’aquelles funcions que segueixen preservades i que aturi el procés de deteriorament de les funcions mentals afectades.

S’ha comprovat que en els casos de demència, on els referents quotidians són bàsics per l’orientació i el benestar de l’afectat, poder treballar les funcions cognitives a nivell domiciliari permet refermar l’estabilitat del malalt, integrant en el seu contex habitual la millora d’aquelles àrees de funcionament que estaven patint un deteriorament.
Treballem, entre d’altres, la memòria, l’atenció, el raonament lògic, la coordinació motriu, la planificació, etc.
Especialment indicat per a persones grans, gent amb deteriorament cognitiu, Alzheimer, demències, Parkinson, AVC,…

Presència Activa ofereix un programa de rehabilitació cognitiva, tant en aquells casos en els que existeix una demència o una enfermetat neurodegenerativa amb deteriorament cognitiu, com en processos d’envelliment normal.

El nostre programa consta de:

  • Diagnòstic diferencial (pseudodemència – demència).
  • Valoració de derivació diagnòstica en aquells casos que requereixin una assistència neuropsiquiàtrica i/o neuropsicològica concreta.
  • Establiment d’un programa d’estimulació cognitiva.
  • Aplicació d’exercicis per a un manteniment de les funcions cognitives preservades i/o estimulació d’aquelles que es troben en una fase inicial de deteriorament.
  • Readaptació de l’ambient i els hàbits quotidians en funció del deteriorament cognitiu i de la seva magnitud.
  • Manteniment i readaptació de les Activitats de la Vida Diària.

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882