Trastorns de l’Espectre Autista

Els trastorns de l’espectre autista són disfuncions neurològiques que es manifesten a través d’una sèrie de símptomes relacionats amb la interacció social, la comunicació, la falta de flexibilitat en el raonament, i en els comportaments.

Els experts desconeixen les causes exactes dels trastorns de l’espectre autista, encara que hi ha recerques que suggereixen que la genètica actua, juntament amb factors ambientals, afectant el desenvolupament en formes que condueixen a l’autisme. Alguns dels factors que augmenten el risc són:

Tenir germans amb trastorns de l’espectre autista.

Tenir pares o mares grans.

Tenir unes certes afeccions genètiques (per exemple, les persones amb trastorns com la síndrome de Down, la síndrome del cromosoma X fràgil i la síndrome de Rett són més propenses que unes altres, a tenir algun trastorn de l’espectre autista).

Tenir un pes molt baix en néixer.

Alguns dels símptomes dels trastorns de l’espectre autista són:

-Interacció social alterada -tendència a no veure o no escoltar les persones, manifestant poc o inconsistent contacte visual.

-Repetició de conductes, comportaments inusuals, com repetir paraules o frases (ecolàlia).

-Alteració en l’emissió, forma i contingut del llenguatge.

-Anomalies en la comunicació verbal i no verbal;

No respondre quan se’n diu pel seu nom o mitjançant altres intents verbals per a captar la seva atenció,

Expressions facials, moviments i gestos que no coincideixen amb el que estan dient,

Dificultat per a seguir les converses,

Problemes per a comprendre el punt de vista d’una altra persona

-Restricció d’interessos i comportaments estereotipats

-Resposta i sensibilitat inusual a estímuls sensorials, com la llum, el soroll, a la textura o la temperatura.

-Moviments corporals estereotipats.

-Insistència irracional en el seguiment d’interessos i/o rutines, molestant-se per canvis lleus en les mateixes

-Interès intens i prolongat en uns certs temes, com a números, detalls o dades, objectes o parts d’objectes.

 

Tipus de Trastorns de l’Espectre Autista:

 

-Trastorn de l’Espectre Autista,o Síndrome de Kanner

-Síndrome d’Asperger

-Trastorn desintegrat infantil o síndrome de Heller

-Trastorn generalitzat del desenvolupament i/o no especificat.

 

Amb l’objectiu de minimitzar els símptomes específics i aportar una millora substancial a la qualitat de vida del pacient, Presència Activa, basa les seves teràpies en intervencions conductuals, tant amb la persona que pateix el trastorn, com amb la seva família, aportant estratègies, ja que en aquests casos, l’actitud i el coneixement sobre la malaltia per part dels pares, és clau per al benestar de les persones amb TEA.

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882