Ansietat

acompanyament_terapeutic_80x80L’ansietat és una resposta d’alerta davant d’una situació que es percep com a amenaça. Vist així, l’ansietat és un mecanisme adaptatiu i sa que ens permet estar disposats a gestionar situacions perilloses.

Aquesta resposta d’alerta adaptativa, en ocasions s’activa davant de situacions que no són una
amenaça real (ja sigui pel contingut, magnitud, context …). De fet, l’ansietat és un símptoma comú que no necessàriament ha d’aparèixer al context d’un trastorn mental, sinó que qualsevol persona és susceptible de patir-ne en determinats moments de la seva vida. Té un component fisiològic, cognitiu i conductual, provocant un important malestar a qui el pateix.

Quan l’ansietat es converteix en un estat no puntual a les nostres vides, apareix davant d’un objecte o situació quotidià que no comporta perill real o ens condiciona el nostre benestar (ja sigui provocant insomni, crisis o malestar general significatiu) és quan cal demanar ajuda.

Des de Presència Activa, t’acompanyem en els contextos que provoquen l’ansietat, proporcionant-te eines per gestionar aquest intens malestar i ensenyant-te a tolerar allò que de forma equívoca desperta l’alerta.

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882