Psicologia Infantil i Juvenil

La psicologia infantil i juvenil s’encarrega de l’estudi del comportament del menor, des del seu naixement fins a la seva joventut. Se centra en el desenvolupament físic, motor, cognitiu, perceptiu, afectiu i social. Són objecte de la psicologia infantil i juvenil problemàtiques com:

-Trastorns del desenvolupament- són problemes severs, crònics i que afecten la vida quotidiana del menor. Poden ser físics (ceguesa), acceptar a les capacitats mentals (problemes d’aprenentatge) o una combinació de tots dos (Síndrome de Down).

-Trastorns de l’Aprenentatge- es defineixen com a dificultats, inesperades, específiques i persistents per a l’adquisició d’un aprenentatge, malgrat un nivell d’intel·ligència i oportunitats socioculturals adequades. Els principals són: Dislèxia, Discalcúlia, Disgrafia, Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, Trastorn de l’Espectre Autista, Discapacitat intel·lectual.

-Problemàtiques relacionades amb les habilitats socials.

-Problemes de conducta i emocionals.

-Control d’Impulsos- Conductes de desafiament constant als límits i les normes establertes socialment o per una autoritat pròxima al menor, agressivitat i falta de control.

-Problemes sexuals en l’adolescència.

-Addicció a les noves tecnologies- Psicoteràpia adaptada a les addiccions a les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (mòbil, internet i videojocs).

-Relacions familiars alterades- Ajuda en l’establiment de pautes de comunicació i conductuals entre pares-fills o germans.

-Canvis del Cicle Vital- Problemàtiques en l’adaptació d’etapes i canvis en la vida; separacions, canvis de residència, malalties o morts pròximes, etc

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882