Equip professional

Presència Activa inicia el seu camí fa ja 18 anys, quan Cristina Morales i Ramon Cobo emprenen junts la seva aventura professional situant la coter’apia en el centre del seu projecte empresarial.

La coteràpia és eficaç en aquells casos en els quals es necessita una observació directa del pacient per a establir el millor abordatge terapèutic, recollir la informació necessària per a la realització d’un diagnòstic diferencial, dur a terme una teràpia d’exposició, etc.

L’equip de psicòlegs de Presència Activa col·labora de manera puntual o sistemàtica amb el professional de referència (psicòleg, psiquiatre, assistent social…). La coteràpia garanteix la correcta aplicació de les pautes del terapeuta, especialment

  • En aquells casos que requereixen un plus d’atenció que, moltes vegades, pot resultar un punt d’inflexió en l’èxit de la teràpia.
  • En aquells pacients que no segueixen les pautes del tractament.
  • En la supervisió del compliment terapèutic (farmacològic i/o psicològic).
  • En l’aplicació de tècniques que requereixin un monitoratge directe

En l’actualitat el nombre de professionals que formen Presència Activa ha crescut.

Tots i cadascun dels membres de l’equip han obtingut el Màster en Psicologia General Sanitària, que dóna accés a la professió sanitària regulada denominada Psicòleg General Sanitari, recollida en Llei 33/2011 General de Salut Pública publicada en el BOE de 5 d’octubre de 2011

Psicòlogues i psicòlegs amb formació especialitzada en diferents branques de la psicologia i amb una provada trajectòria professional formen l’equip avui dia. Això, juntament amb la formació contínua de l’equip de professionals fa possible intervencions terapèutiques especialitzades, individualitzades i adaptades a cadascun dels pacients que confien en nosaltres. Tot, coordinat per la llarga i consolidada trajectòria de Presència Activa.

Cristina Morales (colegiada 10945)

Llicenciada en Psicologia

Llicenciada en Psicologia (UAB) l’any 2000, Màster de Clínica en Salut Mental, Postgrau en Rehabilitació Cognitiva i Màster en Neurociències.

Membre de la SCRITC (Sociedat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament).

Psicòloga i Membre de la Junta Directiva de l’Associació d’Afectats i Familiars de Trastorn Obsessiu Compulsiu TOC 2.0.

S’ha format en diferents centres, com a psicòloga-psicoterapeuta, amb trastorns d’ansietat, depressió, trastorns de la conducta alimentària, trastorns de la personalitat, psicosi… i en unitats específiques de demències i deteriorament cognitiu.

E-mail: cristinamorales@presenciaactiva.com
Teléfono: 650 567 902 – 931 145 546

Ramon Cobo (colegiado 13842)

Es va llicenciar en Psicologia en la UAB l’any 2000 i des de llavors ha realitzat diferents cursos sobre disminució psíquica, trastorns mentals, tècniques de negociació i resolució de conflictes, trastorns

d’ansietat, trastorns de personalitat, acompanyament terapèutic i altres relacionats amb el seu treball terapèutic.

Ha treballat en centres de tractament de trastorns alimentaris, amb nens i joves en situació de risc social, amb col·lectius de persones amb disminució psíquica i com a psicoterapeuta i acompanyant terapèutic. També imparteix diferents cursos i xerrades sobre aspectes relacionats amb la psicologia.

Treballa en temes d’ansietat, depressió i de modificació de conducta i ho fa amb unes tècniques pràctiques, aplicades i sobre el terreny. No ho trobaràs en el despatx si no que fa el seu treball a casa dels seus pacients o allà on faci falta, exposant-se amb aquells que eviten fer-ho i donant un suport real alhora que es treballen i se superen les dificultats a tractar

E-mail: ramoncobo@presenciaactiva.com
Teléfono: 658 348 882

 

 

 

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882