Professionals

L’equip de psicòlegs de Presència Activa col·labora de forma puntual o sistemàtica amb el professional de referència (psicòleg, psiquiatra, assistent social…).

Eficaç en aquells casos en els que cal una observació directa del pacient per establir el millor abordatge terapèutic, recollir la informació necessària per a un diagnòstic diferencial, dur a terme una teràpia d’exposició, etc.

Especialment recomanat:

  • En aquells casos que requereixen d’un plus d’atenció que, moltes vegades, pot resultar un punt d’inflexió en l’èxit de la teràpia.
  • En aquells pacients que no segueixen les pautes de tractament.
  • En la supervisió de l’acompliment terapèutic (farmacòlogic i/o psicològic).
  • En l’aplicació de tècniques que requereixen d’una monitorització directa.

La coteràpia garanteix la correcta aplicació de les pautes del terapeuta.

Presència Activa

Portem la psicologia del despatx a l'exterior, per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, i la portem allà on sigui necessari per crear un tractament més efectiu. Per això no només arribem a casa, sinó també als llocs en els quals es presenten les dificultats, angoixes, pors, evitacions...

CONTACTE

Telèfon: +34 931 145 546
Mòbil: +34 658 348 882